Bán tiệm Alena nails khu Wixom-Novi ^ (70000)

| 12/04/2023 2:41 A

Bán tiệm Alena nails khu Wixom-Novi.$70,000. Tiệm 5 ghế+ 6 bàn, 1,200 sqt. Tiền rent+cam $2,200. Tiệm khu mỹ trắng, Tip cao. Cần bán gấp vì sắp sinh em bé. Tiệm thích hợp cho family business hoặc cặp vợ chồng muốn mở tiệm riêng.Income nắm ngoái $250,000++. Ai có nhu cầu xin liên hệ Jason 313-264-9527

(313) 264-9527 | Alena nails