CẦN BÁN TIỆM NAIL!! TEXAS RENT RẺ ^ (45K)

Childress Amy | 24/05/2020 17:28 P

Không người trông coi. Cần bán tiệm Nail đẹp,sạch sẹ rộng gần 1000 sqf. Có 5 ghế spa, 6 bàn. 1 phòng wax, 1 phòng supply. Tiền rent rẻ $1700 (include nứơc+CAM).Khu Mỹ Trắng 90%.Tip cao. Tiệm mới vừa Remodel năm 2019.Tiệm đối diện Trường học, phía sau coffee Starbucks. Tiệm gần trường học, gần chơ. Tiệm hiện có 3 thợ. Giá có thể thuơng lương. Thật lòng mua xin gọi 281-667-6932 Amy. Nếu không bắt may xin để lại tin nhắn hay nhắn tin. Sẽ gọi lai. Thank you.

2816676932 | Amy Childress

CẦN BÁN TIỆM NAIL!! TEXAS RENT RẺ  ^ (45K)
CẦN BÁN TIỆM NAIL!! TEXAS RENT RẺ  ^ (45K)
CẦN BÁN TIỆM NAIL!! TEXAS RENT RẺ  ^ (45K)