Cần sang tiệm gấp ^ ()

Nguyen Olivia | 28/11/2022 18:24 P

Tiệm nail hoạt động lâu năm. Tiệm hiện có 10 bàn, 10 ghế, 1 phòng wax, phòng giặt sấy. Tiệm nằm trong khu shopping plaza lớn có Walmart, game stop,… Tiền rent + cam khoảng $3,600/ tháng. Income $450-500k/năm. Khách mix rất dễ thương. Giá tốt có thể thương lượng.

7329396643 | Olivia Nguyen