Cần Sang Tiệm Gấp!! ^(1, Kansas )

| 11/01/2020 13:55 P

Sang tiệm Nail vì không có thời gian trông coi tại Manhattan, KS. -Tiệm rộng: 1.800 sq ft. Gồm 6 bàn Manicure và 6 ghế Pedicure. 1 phòng wax, 1 phòng ăn, 1 phòng storage và máy giặc máy sấy, tủ lạnh và supply đầy đủ. -Tiệm nằm trong khu mỹ trắng, parking rộng rãi, có lượng khách ổn định và walk-in nhiều. -Ai thật lòng muốn mua và biết thêm chi tiết xin liên lạc: Kin 785 320 2250 INFINITY NAILS 1130 Laramie St, Manhattan, KS 66502.

7853203962 | Kin