Cần Sang Tiệm Nail Gấp Vùng Jackson, Michigan! ^($40K)

| 19/03/2020 21:40 P

Cần sang tiệm gấp vùng Jackson, Michigan. Chủ về hưu không người trông coi, giá cao, đông khách. Tiệm có hơn 20 năm, mới remodel, rộng rãi, có phòng Wax, phòng ăn. 1 station tốc và sink gội đầu, tiền rent $920/ tháng. Xin liên lạc cô Marie 517-914-6865. Cảm ơn.

517-914-6865 | Marie

Cần Sang Tiệm Nail Gấp Vùng Jackson, Michigan!   ^($40K)
Cần Sang Tiệm Nail Gấp Vùng Jackson, Michigan!   ^($40K)
Cần Sang Tiệm Nail Gấp Vùng Jackson, Michigan!   ^($40K)
Cần Sang Tiệm Nail Gấp Vùng Jackson, Michigan!   ^($40K)
Cần Sang Tiệm Nail Gấp Vùng Jackson, Michigan!   ^($40K)
Cần Sang Tiệm Nail Gấp Vùng Jackson, Michigan!   ^($40K)
Cần Sang Tiệm Nail Gấp Vùng Jackson, Michigan!   ^($40K)
Cần Sang Tiệm Nail Gấp Vùng Jackson, Michigan!   ^($40K)
Cần Sang Tiệm Nail Gấp Vùng Jackson, Michigan!   ^($40K)
Cần Sang Tiệm Nail Gấp Vùng Jackson, Michigan!   ^($40K)
Cần Sang Tiệm Nail Gấp Vùng Jackson, Michigan!   ^($40K)
Cần Sang Tiệm Nail Gấp Vùng Jackson, Michigan!   ^($40K)
Cần Sang Tiệm Nail Gấp Vùng Jackson, Michigan!   ^($40K)
Cần Sang Tiệm Nail Gấp Vùng Jackson, Michigan!   ^($40K)