can tho nail ^ ()

| 23/11/2016 17:58 P

Tiem nail khu my trang can tho nail tcn Phai biet lam gel or tho biet lam everything cang tot. Tiem tip cao khach de chiu. Chu tre de chiu cong bang. Neu cang viec xin goi 803-318-7617 or 828-216-1843 cam on

803-318-7617 | Ha