Cần thợ Nail làm xuyen bang ^ (income đảm bảo thợ 800 đến 1000)

| 17/06/2020 4:34 A

_Kinh nghiệm pink & white và gel dip,chỗ làm đàng hoàng hoà đồng vui vẽ không tranh dành,nằm trong khu shopping vùng mỹ trắng 98%. — Nói chung tiền típ là để là chi phí nhà cửa ăn uống còn dư,riêng tiền lương là để dành.nếu ai muốn có cuộc sống định làm ăn dài thì thì nên qua mình vì cuộc sống ở đây rất an toàn và nhàn hạ không lo nhiều . - Nếu anh em nào ở Việt nam mới qua gặp hoàn cảnh khó khăn cần việc làm để giúp gia đình,hoặc anh em ở đây mà tay nghề còn yếu muốn nâng cao tay nghề cần mình thì cứ liên lạc. JJ - 717-318-8480.

717-318-8480 | JJ