Cần thợ nails ^ ($1k - $1,5k)

Dong Thanh | 19/12/2022 4:06 A

Cần gấp thợ - Bao lương $1k - $1,5k / tuần trên ăn chia tuỳ kinh nghiệm. - Full-time 5-6 days or Part-Time welcome. - Tiệm vui vẻ hoà đồng, thoải mái, NO DRAMA, NO STRESS. - TURN chia công bằng theo máy computer. Hiring nails tech technicians - Salary pay $1k - $1,5k / week, commission. - Full-time 5-6 days or Part-time welcome. - Guaranteed NO DRAMA, NO STRESS. - Fair TURN by computer. Perfect Nails Rockledge FL 196 Barton blvd Rockledge FL 32955 Perfectnailsrockledgefl.com 321-666-3423 ( Thành ) text or Leave mesage if not answered thanks

3216663423 | Thanh Dong