can tho nails gap ^ ($800-1200 tuan)

| 25/11/2016 17:19 P

CAN THO NAILS Gấp. Tiệm cần thợ nail nữ /nam,vợ chồng ok.Tiệm đông khách cần thợ biết làm bột và thợ tay chân nước .Bao lương $800-$1,200 /tuần hơn ăn chia .Income ổn định,cần thợ làm lâu dài,chỗ làm vui vẻ thoải mái,có phòng riêng và internet cho thợ ở xuyên bang . Mọi chi tiết Quý Anh Chị vui lòng liên lạc:

601-818-2578 |