can tho nails ^ (luong tu $800-1000)

| 23/11/2016 17:54 P

Tiệm Nail ở Sunset Place South Miami cần gấp thợ nử biết làm bột và tay chân nước,lương từ $800-$1,000 tuỳ khả năng .

786-525-5049 |