can tho nam/ nu biet bot,p&w, gel and waxing ^ (luong$800-950/6ngay )

| 25/11/2016 17:15 P

Tiệm Nail vùng Tempe, AZ CAN THO NAILS Gấp. tiệm đông khách Mỹ trắng và tip cao. Cần thợ nam và nữ.. Biết làm bột giỏi p&w, gel, waxing Bao lương cao $950 & up /6 ngày. Cần thợ Nữ biết làm chân tay nước, gel giỏi. Bao lương $800 & up/6 ngày . Mọi chi tiết Quý Anh Chị vui lòng liên lạc:

480-822-9245 | Polish me pretty nails bar