CẦN THỢ SNS/TCN ^(00000)

Lam H | 20/05/2020 13:43 P

Can tho gap!!! Tiệm minh ở khu Roswell - cách chợ Hong Kong 15’. Khu mỹ trắng khách tip cao ( tiền mặt ). Xin goi sdt hoac nhan tin 540-467-2597

5404672597 | Manager