Sang Tiem nail ^ (50k)

| 08/07/2020 19:28 P

Tiệm mới mở 1 năm đẹp, khu Mỹ trắng Típ cao. Nằm trong plaza lớn có subway, tijuana flat, staples, dollars store ... income 12000 đen 18000 vì tiệm chỉ có 2 tho. Nếu có thêm thợ income sẽ cao hơn. Rent $2700, rộng 1400 sq, 6 ghé lớn một ghế nhỏ 6 bán Nail tiệm đây du tiền nghi. Tu lanh moi , máy giặt máy xay... nếu thật lòng mua xin đến tiệm xem để biết thêm chi tiết.

3214990145 | Hai

Sang Tiem nail ^ (50k)