Sang tiệm nail ^ (75k)

Tran Hang | 27/05/2020 23:41 P

Bán tiệm nail ở Roswell, Georgia. Tiệm trong khu publix, mỹ trắng 99%. 11 ghế, 6 bàn, 2 phòng wax. Income 2019 là 410k, giá bán mùa dịch 75k. Thật lòng text hoặc call 4045791723.

4045791723 | Owner