Sang tiem nail ^ (gia $120k)

| 23/11/2016 18:02 P

Vì gia đình chuẩn bị move đi tiểu bang khác, tiệm 1800 square feet, rent 2,750,1 tuần 6,5- 7k ,good location, ai thật lòng xin liên lạc Hùng biết thêm chi tiếc :772-781-9668

772-828-9333 | Hung