Sang tiệm Nails ^ ()

| 28/05/2020 19:19 P

Cần sang tiệm Nails , khu đông dân, Mỹ trắng, giá Nails cao , tip hậu. Tiệm có 5 ghế, 5 bàn, hiện tại có 3 thợ. 1600 sqft . Có phong wax nếu cần !! Xin liên lạc 615-525-6979

(615) 525-6979 | Tháo Nguyễn