Sang tiệm Nails ^ ()

| 11/06/2020 0:41 A

Cần sang tiệm Nails , khu đông dân, Mỹ trắng, giá Nails cao , tip hậu. Tiệm có 5 ghế, 5 bàn, hiện tại có 3 thợ. 1600 sqft . Có phong wax nếu cần !! Xin liên lạc 615-206 0041

615-206-0041 | Thảo nguyen