SANG TIỆM NAILs ^($80,000)

| 25/07/2020 14:35 P

Chủ moving, cần sang tiệm NAILS & TANNING. Vùng NATICK, MA mỹ trắng. Anh Chị có ý đinh sang lại, xin liên lạc số phone dưới đây. Tiệm đã hoạt động trên 22 năm. Chủ retire, cần bán. Trong khu SHOPPING SUPPER MARKET PLAZA - 4 Pedicure chairs - 6 nails tables - 2 tanning booths - 2 tanning beds - 1 bathroom - 1 laundry room - 3 waxing rooms

5083141649 |